Voditelj manje složenih radova

vvoditelj manje složenih radova

Voditelj manje složenih radova- tko su oni?

I. Imenovanje voditelja radova kao odgovornu osobu za manje složene radove

Poslovi voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe mogu obavljati ovlašteni voditelji radova/ gradnje koji su upisani u imenik ovlaštenih voditelja radova/gradnje i osobe koje su završile srednju školu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira). Osoba mora imati najmanje deset godina iskustva radnog u struci i položen stručni ispit, tako piše u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
Prije izvođenja nekih manje složenih radova na gradilištu, važno je da se objasni kako njih smiju i mogu na gradilištu izvoditi majstori, predradnici i poslovođe u okviru kompetencija i vještina koje su stekli svojim obrazovanjem (primjerice, zidarske radove smije izvoditi majstor koji je položio zidarski majstorski ispit, poslovođa koji ima priznat majstorski status ili ima određen stupanj obrazovanja ili predradnik koji ima najmanje trogodišnju strukovnu školu i pet godina iskustva u radu na ovakvom području). Samo vođenje tih radova odnosno odnosi između poslovođe, majstora i predradnika i drugih radnika su pitanja organizacije tih radova i pravila struke.

Poslovođa, majstor i predradnik ne mogu biti imenovani voditelji radova u svojstvu odgovorne osobe. Poslovođa, majstor i predradnik mogu voditi složene radove na nekom gradilištu u organizacijskom smislu s ciljem razdiobe kontrole njegove izvršenosti i razdiobe operativnog posla po svakom radniku kojem su hijerarhijski nadređeni

Glavni posao voditelja radova/građenja je biti odgovorna osoba na gradilištu, voditelj manje složenih radova, briga o usklađenosti i odstupanjima građenja od uvjeta i načina građenja, izvođenje pojedinih radova u odnosu na zahtjeve i pretpostavke glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta i tehničkih propisa, Kontrola da se radovi izvode u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.

II. Vođenje pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija

Manje složeni rad u okviru vještina i kompetencija može raditi:

Osoba koja ima položen majstorski ispit i priznat majstorski status iz područja graditeljstva ili viši stupanj iz područja graditeljstva. Osoba koja ima najmanje stečenu kvalifikaciju na razini 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira iz područja graditeljstva i pet godina radnog iskustva na poslovima u području graditeljstva može raditi kao predradnik na gradilištu.