Uporabna dozvola za staru kuću

uporaban dozvola za staru kuću

Uporabna dozvola za staru kuću ne funkcionira na isti način kao uporabna dozvola za novu kuću. Za novu kuću, uporabna dozvola se izdaje nakon obavljenog tehničkog pregleda. Upotabna dozvola se izadje na tmelju glavnog projekta i na temelju građevinske dozvole izgrađene građevine.

Što se tiče starih kuća, postupak izdavanja tj. nabave uporabne dozvole je nešto drugačiji tj. provodi se pod nekim određenim pravilima.

Postoji nekoliko načina na koje se provodi uporabna dozvola:

  • Uporabna dozvola za građevine koje su starije od 1968.”Legalizacija kuće izgrađene prije 1968. godine se tako obavlja pomoću dva osnovna dokumenta tj. uvjerenja. Prvo uvjerenje je uvjerenje da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968., a to uvjerenje se može ishoditi u katastru ili u središnjem uredu državne geodetske uprave. To uvjerenje se temelji na podacima zračnih snimki, katastarskog plana ili nekih drugih dokaza i dokumenata.

    Legalizacija kuće izgrađene prije 1968. godine može se obaviti (ako primjerice nije moguće ishoditi gore navedeno uvjerenje zbog toga što nemaju snimke ili evidenciju te kuće) i ishođenjem uvjerenja o vremenu građenja građevine, a to uvjerenje izdaje nadležni odjel za gradnju u Zagrebu.

    No, sastavni dio tog uvjerenja je snimka trenutnog stanja kuće i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom (ili geodetski situacijski nacrt trenutnog stanja).” ostatak teksta nalazi se na http://uporabnadozvola.hr/legalizacija-kuca-izgradenih-prije-1968/.

  • Uporabna dozvola za građevine koje su izgrađene nakon 1968., ali prije 2007. Kod ovih kuća je bitno da je evidentirano da je građevina građena u skladu s građevinsko mdozvolom (što se tiče namjene kuće), da su u skladu svi nadzemni i podzemni dijelovi građevine kako je i evidentirano na građevinskoj dozvoli, da se oblik, veličina i smještaj građevine na građevinskoj čestici podudara s lokacijskom i građevinskom dozvolom.
  • Postoji i kategorija određenih građevina u koju svrstavamo i: kuće iz obnove (kuće koje je Republika Hrvatska stekla u svrju stambenog zbrinjavanja) i kuće (građevine) čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan