Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 1968.

građevine izgrađene do 1968.

Za sve koji su izgradili građevinu do 15. veljače 1968., ista se smatra izgrađenom temeljem pravomoćne građevinske dozvole, dok je vrijeme izgradnje građevine utvrđeno uporabnom dozvolom. Na zahtjev stranke, uporabna dozvola za građevine izgrađene do 1968. izdaje se od strane  tijela graditeljstva.

Građevine izgrađene do 1968.Za upis u katastar građevina izgrađenih na temelju građevne dozvole koja je izdana do 19. lipnja 1991., potrebna dokumentacija sastoji se od pravomoćne građevinske dozvole i potvrde kako se trenutačno ne vodi nikakav postupak od strane građevinske inspekcije te se za te građevine ne izdaje uporabna dozvola.

Za sve građevine izgrađene u razdoblju od 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007. godine izdaje se uvjerenje za uporabu od strane nadležnog upravnog tijela. Tim uvjerenjem utvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, što se vanjskih gabarita i namjene tiče.

Nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je stupio na snagu 01. listopada 2007. godine, za izgrađene građevine potrebna je sljedeća dokumentacija: uporabna dozvola (vrijedi za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola) ili završni izvještaj nadzornog inženjera o izvedbi zgrade (važeće za građevine kojima se izdaje rješenje o uvjetima građenja, u koje se ubrajaju zgrade do 400 metara kvadratnih i poljoprivredne zgrade površine do 600 metara kvadratnih).

Be the first to comment

Leave a Reply