Upis prava vlasništva

Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nad nekom nekretninom ne stječe se automatski, nego je potreban upis prava vlasništva odnosno upisom u zemljišne knjige i to temeljem ugovora o kupoprodaji i tabularne izjave se postaje vlasnikom tj. steče se pravo vlasništva.

Tabularna izjava može biti sastavni dio ugovora ili može biti dana posebno

Prema mjestu gdje se nalazi nekretnina, prema tome se daje prijedlog za upis prava vlasništva te se podnosi u zemljišno knjižnom odjelu nadležnog općinskog suda.

Potrebna dokumentacija za upis prava vlasništva

Za upis prava vlasništva potrebno je priložiti:

  • prijedlog za upis /)u dva primjerka
  • tabularnu izjavu prodavatelja, samo ako nije sastavni dio ugovora
  • dokaz o državljanstvu kupca (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
  • kupoprodajni ugovor, u izvorniku ili u ovjerenoj preslici
  • sudsku pristojbu od 250 kuna

Ako se prijedlog za upis prava vlasništva ne podnese u roku od 60 dana od dana kada su se stekli uvjeti za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, naplatit će se postrojba u pet puta većem iznosu nego što jest.

Nakon što se predaju svi potrebni dokumenti i dobije urudžbeni broj, status predmeta može se provjeravati i putem stranica Ministarstva pravosuđa. Link za provjeravanje statusa predmeta: E-izvadak 

Može se provjeravati i putem zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Link: Uređena zemlja.

Rok u kojem je zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda, odnosno gruntovnica dužna izvršiti upis u zemljišne knjige nije propisan Zakonom o zemljišnim knjigama.

Predmeti se rješavaju onim redom kojim su zaprimljeni u ured, zato požurite.