rješenje za tipski projekt

Rješenje za tipski projekt

Tipski projekt izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odnosno izdaje rješenje o tipskom projektu za predgotovljene dijelove građevine za koje se dokazalo da se izvode sukladno sa Zakonom o gradnji. Uz zahtjev za izdavanje rješenja za tipski projekt  se treba priložiti: najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove [PROČITAJ VIŠE]