obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige nije ništa drugo nego list građevinske knjige u smislu programa koji također predstavlja dokument. Taj dokument možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati itd. Građevinska knjiga se sastoji od listova na kojima su zasebno navedeni svi troškovi, dopune i izmjene za vrijeme gradnje. Građevinsku knjigu je dužan [PROČITAJ VIŠE]

Primjer građevinske knjige

Troškovi i količina izvedenih radova dokazuju se građevinskom knjigom. Troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevinske knjige. Što je građevna knjiga? Izvođač mora voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi, a želi ih naplatiti naručitelju. Čak i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ na ruke” [PROČITAJ VIŠE]