gradnja na poljoprivrednom zemljištu

ŠTO JE POTREBNO ZA GRADNJU KUĆE?

Svima sa planom gradnje obiteljske kuće do 400 kvadrata novi Zakon o prostornom građenju olakšao je i pojednostavio proces dobivanja dozvole. Prilikom priprema za gradnju kuće, potrebno je obratiti pozornost na sljedeće: Prostor na kojemu je dopušteno graditi Nužno je voditi računa da zemljište bude unutar građevinskog područja, u zoni [PROČITAJ VIŠE]

izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta

Skup međusobno usklađenih projekata kojima se dodjeljuje tehničko rješenje građevine i kojim se dokazuje kako su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu i ostali propisani i traženi uvjeti i zahtjevi svodi se pod jedan nazivnik – glavni projekt. Glavni projekt sadrži: građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, ovisno o vrsti građevine. [PROČITAJ VIŠE]

dokumentacija za gradnju kuće

Dokumentacija za gradnju kuće

Za sve koji su  odlučili izgraditi krov nad glavom i kreću sa gradnjom obiteljske kuće, od dokumentacija za gradnju kuće je potrebno sakupiti pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine. Zakonski, obiteljskom kućom smatra se objekt bruto građevinske površine do 400 četvornih metara; početak njene izgradnje moguć [PROČITAJ VIŠE]

zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Investitor podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Za one zahtjeve za koje nije potrebno izdati lokacijsku dozvolu, kako bi se ishodila građevinska dozvola potrebno je priložiti: glavni projekt u 3 primjerka izjavu kako je glavni projekt izrađen sukladno prostornom planu i ostalim propisima kojih se treba držati; izjavu daje projektant [PROČITAJ VIŠE]

Cijena građevinske dozvole

Kolika je cijena građevinske dozvole?

Cijena građevinske dozvole varira od lokacije na kojoj se vrši građevinski zahvat i nije unificirana za područje cijele Hrvatske. Dobra vijest je da cijena same građevinske dozvole nije visoka no, naravno, postoje brojni drugi izdaci koje je potrebno podmiriti kako bi ona došla u vaš posjed. Obzirom da se najveći [PROČITAJ VIŠE]

gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

Za što je sve potrebna građevinska dozvola?

Ukoliko se upuštate u gradnju ili radove na već postojećoj građevini, za određene građevinske zahvate trebat ćete dokument kojim su obuhvaćeni standardi materijala, sigurnosti, gradnje i stanovanja odnosno, bit će potrebna građevinska dozvola. Ukoliko krenete sa gradnjom bez posjedovanja građevinske dozvole, neke od posljedica su uručenje naloga za uklanjanje konstrukcije ili [PROČITAJ VIŠE]