Rješenje za tipski projekt

rješenje za tipski projekt

Tipski projekt izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odnosno izdaje rješenje o tipskom projektu za predgotovljene dijelove građevine za koje se dokazalo da se izvode sukladno sa Zakonom o gradnji.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja za tipski projekt  se treba priložiti:

  • najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove propisane za glavni projekt, osim dijelova koji se odnose na lokacijske uvjete, uvjete priključenja i posebne uvjete koji ovise o lokaciji građevine
  • pisano izvješće o kontroli tipskog projekta ako je kontrola propisana
  • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima
  • posebne uvjete, odnosno potvrde javnopravnih tijela, osim uvjeta priključenja, propisane posebnim propisima na čiji djelokrug tehničko rješenje iz tipskog projekta može imati utjecaj.

Tipski projekt sadrži sve potrebne elemente propisane za sadržaj glavnog projekta osim dijela sadržaja koji je vezan uz građenje na određenoj lokaciji.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja tipskog projekta se prilaže tipski projekt najmanje u 3 primjeraka, ovisno o potrebama pondositelja zahtjeva.

Nadalje, sve dok važi propis prema kojem je tipski projekt izrađen, projekt se može priložiti kao glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole, nema potrebe da se oonovno dokazuje njegova valjanost u tom postupku.

Prilikom izdavanja građevinske dozvole, tipski projekt za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu i na kojeg se upućuje u glavnom projektu građevine za koju se građevinska dozvola izdaje, predstavlja dio glavnog projekta i prilaže se kao što je već spomenuto u najmanje tri primjerka i navodi se obavezno u svim popisima mapa projekta.