Legalizacija kuća

Legalizacija kuće

Napisan je novi zakon o izmjenama i dopunama Zakona vezanim za postupanje s nezakonito izgrađenima objektima (objavljen u Narodnim novinama broj 65 / 17) nastupa na snagu osmog dana od dana te objave. Novi rok za podnošenje zakona je određen – do 30. lipnja 2018. godine se mogu podnositi zahtjevi.

Višedesetljetni problem nelegalne gradnje objekata pokušava se riješiti projektom legalizacija nezakonito građenih objekata, a s time u vezi i uvesti red u prostorno uređenje države. Svi vlasnici svojih nelegalno građenih objekata mogli su svoj zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju () predati do 30. lipnja 2013. godine.

Bitno je napomenuti koja je definicija objekta u ovom Zakonu, to je  građevina koja služi smještaju ljudi, biljaka, životinja i stvari, to znači da se zgradom smatra i obiteljska kuća, hotel, farma, garaža,  spremište za alat i višestambena zgrada za stanovanje, i slično.

Agencija za ozakonjenje nelegalno izgrađenih građevina pomaže Županijama i gradovima koji ne uspiju riješiti predmete u zadanim rokovima – AZONIZ. Svi podaci o radu AZONIZ-a se mogu naći na službenim web stranicama AZONIZ-a.

Legalizacija kuća nije ništa drugačija od ostalih građevina, a legalizacija kuća se može odnositi na postojeće kuće i na rekonstrukciju postojećih kuća ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju arfotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Za sve građevine koje su konstruirane nakon tog datuma potrebno je kontaktirati upravno tijelo nadležno za izdavanje građevinske dozvole da bi se provjerila mogućnost reguliranja statusa građevine.

Legalizacija kuća je prema Zakonu o legalizaciji iz 2012 godine omogućena i u pojasu manjem od 7 metara od obalne crte. Naravno, naknada za zadržavanje u prostoru i vodni i komunalni doprinosi iznosit će znatno više od prosjeka.

Ako ste podnositelj zahtjeva, a imate neke eventualne nedoumice vezane za postupak legalizacije, obratite se nadležnom uredu u kojem ste podnijeli zahtjev. Ako pak rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s očekivanjima ili ako imate neke druge zamjerke, imate pravo donijeti žalbu na to rješenje.