Legalizacija kuće izgrađene prije 1968.

Legalizacija kuće izgrađene prije 1968.

Sve što je na području Republike Hrvatske građeno do 15. veljače 1968., smatra se da je to izgrađeno u skladu s odgovarajućom dozvolom, poznato kao datum presjeka za opću legalizaciju.

Zračne snimke su osnova za dokazivanje legalnosti kuća iz tog vremena, ali to nije potpuno pouzdan izvor s obzirom na to da snimke nekih područja ili kuća nisu dostupne zbog starosti ili vidljivosti pa se legalnost kuća dokazuje na drugačiji način.

Legalizacija kuće izgrađene prije 1968. godine se tako obavlja pomoću dva osnovna dokumenta tj. uvjerenja. Prvo uvjerenje je uvjerenje da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968., a to uvjerenje se može ishoditi u katastru ili u središnjem uredu državne geodetske uprave. To uvjerenje se temelji na podacima zračnih snimki, katastarskog plana ili nekih drugih dokaza i dokumenata.

Legalizacija kuće izgrađene prije 1968. godine može se obaviti (ako primjerice nije moguće ishoditi gore navedeno uvjerenje zbog toga što nemaju snimke ili evidenciju te kuće) i ishođenjem uvjerenja o vremenu građenja građevine, a to uvjerenje izdaje nadležni odjel za gradnju u Zagrebu.

No, sastavni dio tog uvjerenja je snimka trenutnog stanja kuće i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom (ili geodetski situacijski nacrt trenutnog stanja).

Dokazivanje:

Za ishođenje gore navedenog uvjerenja potrebno je uz zahtjev priložiti i neke dokaze koji mogu biti: fotografije, nalaz građevinskog vještaka, izjave svjedoka, podaci o spajanju na infrastrukturu, računi za kupnju materijala iz tog vremena i slično.

Danas se za sve kuće (i objekte) izgrađene prije 1968. godine izdaje i uporabna dozvola koju možete ishoditi samo u službenom tijelu graditeljstva na temelju uvida u državnu snimku iz zraka i uvidom u druge kartografske podloge iz tog vremena (prema potrebni i nekih drugih odgovarajućih dokaza).

Uporabnom se dozvolom opisuje cijela kuća kako je bila izgrađena prije 1968. godine, a to uključuje: vanjska veličina podzemnih i nadzemnih dijelova, broj i vrsta etaža, smještaj na čestici i drugo.