Građevinska dozvola za postojeći objekt

Građevinska dozvola za postojeći objekt

Ako želite izgraditi neki novi objekt od temelja do krova trebat će vam građevinska dozvola. Ako želite samo nadograditi (proširiti) ili rekonstruirati postojeći objekt, također će vam trebati građevinska dozvola. Ukratko, građevinska dozvola je vrlo bitan dokument kada se radi o gradnji, njime se obuhvaćaju standardi sigurnosti, materijala, stanovanja i korištenja te gradnje.

Građevinska dozvola za postojeći objekt može se odnositi samo na dvije stvari – na nadogradnju, proširenje ili rekonstrukciju ili na naknadno legaliziranje izgrađenog objekta bez građevinske dozvole što onda spada u bespravnu gradnju. Započnete li gradnju bez dozvole, možete biti krivično gonjeni ili će vam se uručiti nalog za uklanjanje konstrukcije.

Građevinska dozvola za postojeći objekt se ne odnosi samo na gradnje vezane usko uz postojeći objekt. U tu kategoriju spadaju i radovi proširenja poput garaže, ograde koja je previsoka da se gradi bez građevinske dozvole i slično.

Radovi koji ne spadaju u skupinu radova za koje je potrebna građevinska dozvola su: uobičajeni popravci na objektu, NEKI zidovi ili ograde na međi, nadstrešnica ili sjenica.

 

U novom pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama je omogućeno graditi neke pomoćne građevine bez građevinske dozvole, ali to ne znači da sa te objekte nije potreban neki drugi dokument poput glavnog projekta.

 

Svakako treba paziti prilikom gradnje jer su kazne za bespravnu gradnju puno skuplje od legalne gradnje, a u nagorem slučaju može doći i do rušenja izgrađenog objekta ako je objekt nelegalno građen.