Dokumentacija za nadogradnju kuće

Dokumentacija za nadogradnju kuće nije opširna. Za nadogradnju postojeće stambene kuće potrebno je imati građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade.
dokumentacija za nadogradnju kuće
Uz tu dokumentaciju za nadogradnju kuće neophodan je i uvijet da postojeća kuća ima važeću građevinsku dozvolo ili da ima izdano rješenje o izvedenom stanju.
Dokumentacija za nadogradnju kuću će vas i nešto koštati. Cijena izrade projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole ovisi o kompleksnosti zahvata i o kvadraturi.
Prije izrade projektne dokumentacije, ako posjedujete jednu od gore navedenih dozvola, morate provjeriti u prostornom planu dozvoljava li vam se nadogradnja kata s obzirom na urbanističke uvjete.

Ako je građevina navedena zakonom kao nedovršena s ravnim krovom, tada možete bez građevinske dozvole (ali u skladu s glavnim projektom) izvesti kosi krov bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m, bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole.

Više o građevinskoj dozvoli za nadogradnju pročitajte ovdje.