posebni uvjeti građenja

Posebni uvjeti građenja

U novim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17) promijenjena je procedura izdavanja građevinskih dozvoli. To će se reflektirati kod izgradnje većine građevina na način da neće biti potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, već samo lokacijsku dozvolu. Posebni uvjeti građenja, koje treba dati javnopravno tijelo, i potvrda glavnog [PROČITAJ VIŠE]

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Investitor je ona osoba koja je dužna podnijeti zahtjev za uporabnu dozvolu tj. vlasnik građevina. Zahtjev za uporabnu dozvolu predaje se nadležnom upravnom tijelu. Popis nadležnih tijela možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Zahtjevu treba priložiti: Primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili [PROČITAJ VIŠE]

upis kuće u zemljišne knjige

Upis kuće u zemljišne knjige

Nakon što izgradite kuću i dobite uporabnu dozvolu, kuću morate također prijaviti i u katastar i zemljišne knjige. Kuću ćete prijaviti u katastru na vašem području. Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave Nakon što se evidentirali kuću u katastru, nadležnom se sudu dostavlja obavijest [PROČITAJ VIŠE]

prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Početak građenja svojeg objekta morate prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje i to u roku od osam dana prije nego što počnete graditi. Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji također spada u ovu prijavu. U prijavi morate navesti klasu, datum izdavanaj građevinske dozvole, urudžbeni broj i oznaku glavnog projekta (za [PROČITAJ VIŠE]

Primjer građevinske knjige

Troškovi i količina izvedenih radova dokazuju se građevinskom knjigom. Troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevinske knjige. Što je građevna knjiga? Izvođač mora voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi, a želi ih naplatiti naručitelju. Čak i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ na ruke” [PROČITAJ VIŠE]

prijava početka građenja

Prijava početka građenja

Prijava početka građenja neophodan je postupak prije nego što počnete graditi, nadograđivati lili ako nastavljate svoje radove. Investitor je ta osoba koja treba upravnom odjelu u roku od osam dana prije početka gradnje (ili nastavka gradnje) pisano prijaviti početak gradnje. Za prijavu vam je potreban obraza koji možete pronaći na [PROČITAJ VIŠE]

dokumentacija za kategorizaciju apartmana

Dokumentacija za kategorizaciju apartmana

Kategorizaciju apartmana je potrebno napraviti kako bi se znalo koju vrstu uslugu nudite  s obzirom na iznajmljivanje smještaja. U kategorizaciju pripadaju sljedeće kategorije: iznajmljivanje soba i apartmana, iznajmljivanje studio apartmana, iznajmljivanje kuće za odmor i broj zvijezdica koji se dobije na osnovu rješenja kategorizacije. Kategorizacija je obavezna ako želite legalno [PROČITAJ VIŠE]

uporabna dozvola za stan

Uporabna dozvola za stan

Pri kupnji ili prodaji stana ne samo da vam je potrebna uporabna dozvola za stan, nego je potreban i izvadak iz zemljišne knjige, građevinska dozvola ili neki drugi potreban akt i energetski certifikat! Vrlo je važno da vlasnik stana provjeri je li sve u redu s ovim dokumentima, kao i [PROČITAJ VIŠE]

uporaban dozvola za staru kuću

Uporabna dozvola za staru kuću

Uporabna dozvola za staru kuću ne funkcionira na isti način kao uporabna dozvola za novu kuću. Za novu kuću, uporabna dozvola se izdaje nakon obavljenog tehničkog pregleda. Upotabna dozvola se izadje na tmelju glavnog projekta i na temelju građevinske dozvole izgrađene građevine. Što se tiče starih kuća, postupak izdavanja tj. [PROČITAJ VIŠE]

objekti za koje je potrebna građevinska dozvola

Objekti za koje je potrebna građevinska dozvola

Objekti za koje je potrebna građevinska dozvola su oni koje gradite od temelja, koje proširujete ili ako nadograđujete ili obnavljate postojeći objekt. Za te neke trebat će vam građevinska dozvola, a za neke ako vam nije potrebna građevinska dozvola bit će potrebni neki drugi dokumenti (lokacijska dozvola i slično). Građevinska [PROČITAJ VIŠE]