Geodetski projekt

Geodetski projekt je glavni dio projekta za ishodovanje građevinske dozvole. Njime se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Izrađuje se u dva dijela,  sukladno fazama  projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova:   – geodetski projekt I. dio Naslovna stranica geodetskog projekta. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih [PROČITAJ VIŠE]

Zaštita na radu kod malog poslodavca

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana pravomoćnosti. Nakon roka, dozvola je nevažeća te se treba poduzeti sljedeće. Treba se podnjeti zahtjev za davanje koncesije, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju. Također je potreban prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništu Republike Hrvatske. Treba [PROČITAJ VIŠE]

što prije do uporabne dozvole

Što prije do uporabne dozvole

Kako doći što prije do uporabne dozvole? Obveznu uporabnu dozvolu za uknjižbu je propisao zakonodavac. Zatim je nastala mogućnost za građevine nastale između ’91 i ’07 godine mogu zatražiti i dobiti, uz predočenje građevinske dozvole, uvjerenje o uporabi. Što prije do uporabne dozvole Mnogi građani nemaju ni građevinsku, lokacijsku, a ni [PROČITAJ VIŠE]