Kako znati je li objekt legalan?

Kako bi znali da je objekt legalan moramo imati neki dokaz. Upis u katastar i gruntovnicu (zemljišne knjige) te postojanje dozvole može, ali ne mora potvrditi legalnost, odnosno zakonitost objekta. Što je zapravo potrebno za potpunu legalizaciju neko objekta?

KADA NIJE OBJEKT LEGALAN?

Objekt mora biti upisan u katastar i gruntovnicu, ali to ne znači da je legalan. Mnogo objekata ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer građani nemaju potrebnu dozvolu ili mimo parametar dozvole.

U smislu dokazivanja zakonitosti ne smatra se odgovarajućom i lokacijska dozvola čija je valjanost dvije godine. Lokacijska dozvola prikazuje volumen objekta, uklapanje u prostorni plan, smještaj na čestici i sl.

Jedini akt koji dokazuje da je objekt legalan je Uporabna dozvola pod uvjetom da se ništa naknadno nezakonito nije nadograđivano. Mnogo objekta ne posjeduje uporabnu dozvolu ili nije potrebna pa je potrebno imati odgovarajući akt za građenje poput Građevinske dozvole, Potvrde glavnog projekta, Rješenje o uvjetima građenja itd…). Također objekt mora biti izgrađen i korišten u skladu s tim aktom. Ali ukoliko je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968. godine posjedovanje dozvole i usklađenost s njom i dalje nije uvjet za legalnost.

Rješenjem o izvedenom stanju objekt ili dio objekta, prema Zakonom o legalizaciji,  koji se legalizira automatski dobiva status objekta za koji je izdan odgovarajući akt za građenje i uporabu što je konačni uvjet legalnosti.

MOGUĆI AKTI ZA GRAĐENJE I UPORABU

Mogući akti za građenje i uporabu su rješenje o uvjetima građenja, rješenje za građenje, građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, građevna dozvola, rješenje o uvjetima uređenja prostora, građevinska dozvola za jednostavne građevine, uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu i rješenje kojim se odobrava građenje.

 

Be the first to comment

Leave a Reply