Zaštita na radu kod malog poslodavca

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na sve zaposlene osobe, ali i na druge osobe koje obavljaju neki rad – studente, volontere, učenici na stručnoj praksi, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe.

Provesti osposobljavanje poslodavca

Treba osposobiti poslodavca ili neku drugu osobu koja će voditi poslove zaštite na radu. Do ispunjenja ovog uvjeta poslove treba ugovoriti s ovlaštenom ustanovom ili društvom.

Provesti preglede ispravnosti svih strojeva i uređaja

Kako ne bi došlo do nikakvih opasnosti ili štete u radu zbog instalacija, strojeva i druge opreme koje se nalaze u poduzeću, treba provjeriti valjanost te ukloniti eventualne štete.

Izraditi procjenu opasnosti

Kao poglugu za uređivanje zaštitie na radu kod poslodavca treba izraditi procjenu opasnosti (jel ima nekih oštećenja na strojevima, radnom mjestu, opasnosti…)

Izraditi pravilnik: zaštita na radu

Treba izraditi pravilnik: zaštita na radu sukladno procjeni opasnosti. Obveza izrade se ne odnosi na poslodavce koji imaju manje od 20 radnika, ali preporučljivo je.

Za poslodavce s posebnim uvjetima rada

Poslodavci (rukovoditelji viličara, dizalica, motornih pila,..) moraju provesti stručno osposobljavanje te je obavezan liječnički pregled kako bi se provjerila psihološka sposobnost.

Izraditi plan i program osposobljavanja radnika

Sukladno Procjeni opasnosti za siguran rad treba izraditi plan i program. Eventualno se može tražiti odobrenje nadležnog ministra za izvođenje osposobljavanja radnika za rad na siguran način.

Provesti osposobljavanje radnika

Kako bi bilo sve pogodno za siguran način za rad treba se provesti osposobljavanje radnika. Osposobljavanje radnika može provesti poslodavac (ako je dobio odobrenje nadležnog minista) ili se mož provjeriti u stručnoj ustanovi koja ima adekvatno ovlaštenje.

Osposobiti ovlaštenike poslodavca

Ugovorom o radu poslodavac je prenio određena ovlaštena iz zaštite na radu te treba imati osobu koja rukovodi rad barem jednog radnika.

Osposobiti povjerenike radnika

Treba osposobiti povjerenike radnika za zaštitu na radu.

Osigurati pružanje prve pomoći

Treba osposobiti potreban broj radnika koji će pomoći radnicima ukoliko dođe do ozljede na radu ili izvenadne bolesti.

Be the first to comment

Leave a Reply