Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Izdavanje uporabne dozvole

Prije nego podnesete zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, potrebno je znati za što je potrebna uporabna dozvola i kada se izdaje. Uporabna dozvola se izdaje za tek izgrađenu građevinu, kao posljednje što se mora učiniti prije korištenja građevine, ili ako ste izvodili nadogradnju ili renovaciju građevine. Izdaje se u roku od 8 dana od obavljenog tehničkog pregleda na koje se utvrdilo da:

 • je građevina priključena na prometnice te na komunalne i druge potrebne infrastrukture koje su određene građevinskom dozvolom
 • su privremene građevine izgrađene kako bi koristile prilikom pripremnih radova, opreme gradilišta Također da su neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i slično uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na ulazu u gradilište da je dostupno i očišćeno
 • je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi vlasnik građevine nadležnom upravnom tijelu.

Osim zahtjeva, trebate priložiti:

 • izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako je građevina bez geodetskog projekta
 • fotokopiju građevinske dozvole
 • podatke o sudionicima u gradnji
 • izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom, ako građevina nema geodetski projekt
 • geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova
 • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
 • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine