Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Investitor podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Za one zahtjeve za koje nije potrebno izdati lokacijsku dozvolu, kako bi se ishodila građevinska dozvola potrebno je priložiti:

 • glavni projekt u 3 primjerka
 • izjavu kako je glavni projekt izrađen sukladno prostornom planu i ostalim propisima kojih se treba držati; izjavu daje projektant
 • u slučaju da je propisana kontrola glavnog projekta, potrebno je priložiti i pisano izvješće o njoj
 • potvrdu da je glavni projekt nostrificiran (u slučaju da je projekt izrađen u skladu sa stranim propisima)
 • potvrde izdane od strane javnopravnih tijela kako je glavni projekt izrađen sukladno posebnim propisima
 • potvrde izdane od strane javnopravnih tijela kako je glavni projekt izrađen sukladno rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš (u slučaju kada je riječ o prostornom zahvatu za koji se sukladno posebnim propisima procjenjuje utjecaj zahvata na okoliš te koliko je isti prihvatljiv za ekološku mrežu)
 • dokaz da je izdavanje građevinske dozvole od pravnog interesa
 • dokaz o mogućnosti bivanja investitorom ukoliko je riječ o građevini za koju je zakonom propisano tko može biti investitorZa one građevine kojima je potrebno izdati lokacijsku dozvolu, kako bi se ishodila građevinska dozvola potrebno je priložiti:
 • lokacijsku dozvolu
 • izjavu kako je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen; izjavu daje projektant
 • potvrde izdane od strane javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima koji su određeni lokacijskom dozvolom i dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda ukoliko  nisu izdane u zakonski propisanom roku

Be the first to comment

Leave a Reply