Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Prvi korak u gradnji – građevinska dozvola

Građevinsku dozvolu izdaju gradovi sjedišta županija za svoje područje i gradovi koji imaju više od 45 tisuća stanovnika ili županijski uredi za sve ostale gradove i općine na području te županije.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Investitor ili vlasnik budućeg objekta je onaj koji podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Zahtjev se podnosi u nadležnom upravnom tijelu velikog grada (odnosno u nadležnom uredu Grada Zagreba). Podosi se osobi koja je nadležna za upravne poslove graditeljstva ovisno o mjestu gdje se planira gradnja ili rekonstrukcija građevine.

E-dozvola

E dozvola je sustav koji Vam omogućava da se građevinska dozvola, prema jedinsvenim procedurama, izdaje na području cijele Hrvatske, a dinamika izdavanja naravno ovisi o organiziranosti županijskih tj gradskih nadležnih tijela.

E-dozvola omogućava ljudima koji nemaju u blizini nadležne urede da brže i jednostavnije dođu do svojih građevinski dozvola.

 

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:

  • Pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola propisana
  • Potvrda da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti tog zahvata za okoliš (naravno ako se radi o zahvatu za koji je prema posebnim propisima potrebna procjena)
  • tri primjerka glavnog projekta
  • dokaz da osoba koja je investitor može stvarno biti investitor ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
  • potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako se radi o stranim propisima)
  • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen
  • potvrde da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda
  • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
  • dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.