Za što je sve potrebna građevinska dozvola?

gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

Ukoliko se upuštate u gradnju ili radove na već postojećoj građevini, za određene građevinske zahvate trebat ćete dokument kojim su obuhvaćeni standardi materijala, sigurnosti, gradnje i stanovanja odnosno, bit će potrebna građevinska dozvola.

Ukoliko krenete sa gradnjom bez posjedovanja građevinske dozvole, neke od posljedica su uručenje naloga za uklanjanje konstrukcije ili čak možete biti krivično gonjeni.

Sa građevinskom dozvolom ne završava prikupljanje papirologije, obzirom da će za izvođenje radova možda biti potrebno i odobrenje za gradnju. Zahtjevi, i to odvojeni, predaju se nadležnom tijelu lokalne uprave.

Za što je potrebna građevinska dozvola?

Trebat ćete je imati u posjedu ukoliko izgrađujete cjelokupan objekt te projekte poput proširivanja zgrade, gradnje garaže, prenamjene potkrovlja.

Za što nije potrebna građevinska dozvola?

Ukoliko na postojećem objektu želite izvršiti uobičajene popravke, želite postaviti ogradu na međi ili postaviti zidove, iste zahvate moći ćete izvršiti bez građevinske dozvole.

potrebna građevinska dozvolaNadležni ured lokalne uprave adresa je na koju se uvijek možete obratiti ukoliko ste u nedoumici da li je za vaše planirane zahvate potrebna građevinska dozvola ili nije.

Također, web stranica Ministarstva graditeljstva može biti referentno mjesto za vaša pitanja i rješenje dvojbi. Tamo se može pronaći i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, donesen 2015. godine, kojim se propisuje kako se neke jednostavne građevine (garaže, pomoćni objekti) mogu graditi bez posjedovanja građevinske dozvole.

No, ukoliko zahvat ne zahtijeva građevinsku dozvolu, za njega će možda biti potreban glavni projekt.

Boćalište, pješačka staza, septička jama, ograda visoka do 2.2m, hranilište, mrcilište,cisterna za vodu – u gradnju navedenih stavki možete se upustiti bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Glavni projekt je potreban za izgradnju: nadstrešnica, dječjeg igrališta unutar parka, pomoćne građevine sa jednom etažom do 50 metara kvadratnih, sustava sunčanih kolektora, plastenika.

Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, u vašoj dokumentaciji treba biti kompletirano sljedeće:

  • izvadak iz zemljišne knjige, kojim se potvrđuje da je investitor vlasnik ili posjeduje pravo građenja na građevnoj čestici ili građevini koja je u planu gradnje;
  • predugovor, ugovor kojim investitor stječe ili je već stekao pravo vlasništva ili građenja;
  • odluka nadležne vlasti kojom investitor stječe pravo vlasništva ili građenja;
  • ugovor o ortaštvu koji je sklopljen s vlasnikom nekretnine, u cilju zajedničke gradnje;
  • pisana suglasnost vlasnika zemljišta;
  • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika koja je dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor

Kako podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?

Prije negoli se počne sa izvođenjem radova, u uredu lokalne uprave predajte obavijest o gradnji na posebnom obrascu. Ukoliko je riječ o malom projektu, neće vam biti potrebni detaljni nacrti. U slučaju da niste sigurni, sa sobom ponesite nacrte i ideje te ih pokažite građevinskom inspektoru.

Kod složenijih projekata možda će biti potrebni detaljni izvedbeni planski nacrti i tlocrti, stoga ih na vrijeme osigurajte prije planiranog početka radova.

Za izdavanje građevinske dozvole trebat ćete platiti pristojbu; iznos će ovisiti o ukupnoj vrijednosti radova, a njome će biti pokriveni troškovi građevinskog inspektora lokalne uprave koji će biti zadužen za kontrolu radova tijekom izgradnje.

Što u slučaju kada vam odbiju zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?

I to je moguće, ukoliko planirani zahvati nisu pripremljeni na pravilan način ili nisu u skladu sa propisima. Vrlo je mala vjerojatnost kako će vam žalba biti prihvaćena, stoga ćete morati ponoviti čitav postupak. No, utjecaj je ipak moguć: ako lokalnu vlast uvjerite kako su primjerice materijali koji su planirani za korištenje u gradnji prihvatljivi, iako ih propisi ne priznaju.

U slučaju kad je ured lokalne uprave neumoljiv, možete se obratiti Ministarstvu za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Za to će vam biti potreban savjet arhitekta ili građevinskog stručnjaka.

Be the first to comment

Leave a Reply