Lokacijska dozvola

sadržaj glavnog projekta
uporabna dozvola

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana pravomoćnosti. Nakon roka, dozvola je nevažeća te se treba poduzeti sljedeće. Treba se podnjeti zahtjev za davanje koncesije, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju. Također je potreban prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništu Republike Hrvatske. Treba se podnesti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno pristupi u provedbi zahvata u prostoru za kojeg se izdaje akt za građenje.

Lokacijska dozvola će se produžiti na zahtjev podnositelja ili investitora jednom za još dvije godine u sljučaju da se nisu promijenili utvrđeni uvjeti koji moraju biti u skladu s odredbama Zakona i drugih uvjeta u skladu s kojima je dozvola izdana.

Be the first to comment

Leave a Reply