Uporabna dozvola za stan

uporabna dozvola za stan

Pri kupnji ili prodaji stana ne samo da vam je potrebna uporabna dozvola za stan, nego je potreban i izvadak iz zemljišne knjige, građevinska dozvola ili neki drugi potreban akt i energetski certifikat!

Vrlo je važno da vlasnik stana provjeri je li sve u redu s ovim dokumentima, kao i s upisom vlasništva u zemljišnoj knjizi općunskog suda. Kupac od vlasnika ima pravo zatražiti sve isprave o zgradi i zemljištu koje posjeduje te energetski certifikat koji vlasnik stana mora obavezno izraditi želi li prodat stan.

Zemljišnoknjižni izvadak – sastoji se od tri dijela:

  • Popis na kojem je upisana nekretnina i njena glavna obilježja (broj zemljišnoknjižne čestice, površina i kultura)
  • Vlastovnica ili vlasnički list u kojem je upisan vlasnik
  • Teretovnice iz koje se vidi je li nekretnina opterećena prema trećim osobama (hipoteka, pravo na zajam, zakup, otkup, ovrha itd.)

Ako znate broj katastarske čestice i zemljoknjižnog uloška, izvadak se može provijesriti na internetskim stranicama Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave .

Energetski certifikat

Uz uporabnu dozvolu az stan, potreban vam je i energetski certifikat. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade ili njezinog dijela, a izdaje se nakon provedenog energetskog pregleda. Na certifikatu je iskazan energetski razred zgrade koji ovisi o godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda od A-plus do G, s time da A-plus označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Energetski certifikat za postojeće zgrade sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.