Uporabna dozvola za određene građevine

rješenje o uvjetima gradnje

Ponekad se uporabna dozvola izdaje na temelju datuma.

DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE

Ukoliko je vaša građevina izgrađena na temelju akta za građenje koji je izdan do 1. listopada 2007. godine može se izdati uporabna dozvola za građevinu na zahtjev stranke umjesto uporabne dozvole. Uz zahtjev, trebate priložiti građevinsku dozvolu ili neki drugi odgovarajući akt. Ukoliko je građevina izgrađena na temelju navedenog akta, dozvola će se izdati. Pri provjeri izgradnje građevine, građevina s navedenim aktom mora biti u skladu s namjenom, vanjskim mjerama nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblikom te veličinom smještaja građevine odnosno unutar obuhvata prostora za gradnju. Dozvola se također može izdati i za dio građevine ukoliko je to potrebno.
Navedeni postupci se mogu dovršiti i po novom Zakonu o gradnji ukoliko se podnositelj zahtjeva tome ne protivi.

DO 15. VELJAČE 1968. GODINE

Na temelju pravomoćne građevinske dozvole smatraju se sve izgrađene građevine do 15. veljače 1968. godine te se za takve građevine izdaje uporabna dozvola koju izdaje tijelo graditeljstva po zahtjevu stranke. Pri izdavanju uporabne dozvole, uz zahtjev se još prilažu kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena te dokazi kojima će se potvrditi da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. 

 

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZRAĐENU, REKONSTRUIRANU, OBNOVLJENU ILI SANIRANU

Građevina koja je izgrađena, rekonstruirana, obnovljenja ili sanirana prema propisu o obnovi, odnosno propisu o područjima državne skrbi smatra se legalnom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ukoliko tijelo graditeljstva izda uporabnu dozvolu. Pri izdavanju zahtjeva treba se također priložiti kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena dokaz izgradnje, obnove, rekonstrukcije ili sanacije u sklopu propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi  poput ugovora o kreditu, ugovora o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnika o primopredaji građevine ili nečeg drugog što može biti dokaz.

Nakon provedenog očevida na licu mjesta te svih priloženih propisanih dokumenata uz zahtjev izdat će se uporabna dozvola za takvu građevinu.

 

Potrebne dokumente za zahtjev za uporabnu dozvolu možete naći ovdje.

Be the first to comment

Leave a Reply