Uporabna dozvola za obiteljsku kuću

uporabna dozvola za obiteljsku kuću

Zgrada koja je građena u svrhu obavljanja isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska površina nije veća od 600 metara i izgrađena zgrada lija je građevinska površina manja ili do 400 metara može se početi koristiti (ili staviti u pogon) i može se izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu preda za tu zgradu završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi zgrade.

Uporabna dozvola za obiteljsku kuću dakle po novom zakonu (ako je veličine do 400 kvadratnih metara), nije više potrebna. Za obiteljske kuće do 400 kvadrata je dovoljno da nadzorni inženjer sastavi i potpiše završno izvješće i kuća je spremna za upis u gruntovnicu i za useljenje.

U roku od 30 dana od izvršenog tehničkog pregleda građevine, pod uvjetom da je građevina izgrađena u skladu s izdanom građevinskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu vrst građevine, uporabna će dozvola biti izdana.

Svrha uporabne dozvole i tehničkog pregleda koji joj prethodi je u tome da je tehničko povjerenstvo na terenu, a službenici nadležnog ureda uprave graditeljstva u svojim uredima još provjere jesu li dobro obavili posao kada su izdali dotičnu građevinsku dozvolu.

Zahtjevi za izdavanje dozvola, dopuna ili žalbe na rješenja predaju se u urudžbenom zapisniku Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Zagreba, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45 (Svaki dan od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati), a putem pošte na adresu upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Zagreba, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45. Zahtjev treba sadržavati oznaku, poslovni broj građevinske dozvole i datum njezinog izdavanja, naziv i vrstu građevine, mjesto gradnje, podatke o investitoru, izvođaču radova, nadzornom inženjeru.