Uporabna dozvola za određene građevine

Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja i uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan zahtjeva neke uvjete i potrebne dokumente koje morate ispoštovati kako bi tijelo graditeljstva izdalo uporabnu dozvolu.

Kako se ne bi pogubili u svim datumima i podnaslovima, uporabnu dozvolu za određene građevine odlučili smo napisati u dva posta. Prvi post možete naći ovdje.

Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

Ako je riječ o građevini koju je u svrhu stambenog zbrinjavanja Republika Hrvatska kupila, građevina se smatra da je izgrađena na temelju pravomoćne građevinske dozvole.Tijelo graditeljstva mora zato izdat uporabnu dozvolu a građevinu koja je kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Osim zahtjeva koji se prilaže, morate još priložiti i kopiju katarskog plana za katastarsku česticu na kojoj se građevina izgrađena te potvrdu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kojom potvrđujete kupnju građevine u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Nakon provedenog očevina i uz priložene propisne dokumente izdati će se uporabna dozvola.

Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Glavni razlog uništenja akta za građenje je zbog ratnih ili drugih razaranja,djelovanja ili događaja ili prirodnih nepogoda. U tom slučaju građevina se smatra izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Tijelo graditeljstva će izdati uporabnu dozvolu za građevinu čiji je akt za građenje uništen radi navedenih razloga.

Uz zahtjev također se još prilažu kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i dokaz kojim se raspolaže da je akt uništen ili nedostupan.

Uporabna dozvola, nakon obavljenog tehničkog pregleda se izdaje u roku od osam dana.

Uporabna dozvola će se izdati ukoliko je akt za gradnju uništen ili je zbog prirodnih nepogoda ili ratnih ili drugih razaranja arhiva uništena; ukoliko se akt ne nalazi u drugom nadležnom arhivu; ukoliko je akt izdan te uz zahtjev da su priloženi svi potrebni dokumenti.

Provesti će se očevidac na licu mjesta te ukoliko je sve kako treba uporabna dozvola će se izdati.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply