Cijena uporabne dozvole

cijena uporabne dozvole

Cijena uporabne dozvole ovisi o dvije stvari, o tehničkom pregledu zgrade (budući da je papir o tehničkom pregledu bitno priložiti uz zahtjev za uporabnu dozvolu) i o veličini zgrade. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predaje investitor (vlasnik građevine).
Uporabna dozvola izdaje se u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda, ako je:
• uz zahtjev priložena potrebna dokumentacija
• građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom (ako su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu, lokacijski uvjeti i drugi uvjeti)
• građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunale ili neke druge infrastrukture
• privremena građevina izgrađena u svrhu pripremnih radova, materijali građevinski, oprema gradilišta i drugo, da je sve to uklonjeno s područja gradilišta i okoline 

Cijena tehničkog pregleda zgrade ovisi o osnovnim obilježjima prostora, a to možete pronaći ovdje.

Uporabna dozvola se ne izdaje za građevine i građevinske radove na postojećoj građevini određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  koje nisu namijenjene obavljanju djelatnosti ili se prema posebnim propisima ne evidentiraju u katastru (Narodne novine, broj 79/14,41/15,75/15).

Za izdavanje uporabne dozvole plaća se posebna upravna pristojba (cijena uporabne dozvole):

  • Za zgradu koja nije veća od 600m2 građevinske površine i ta naknada iznosi 800 kuna
  • Za građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, te u ovom slučaju iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000 kuna
  • Za ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, te iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000 kuna.