Što je potrebno napraviti za upis u katastar i zemljišne knjige?

upis u katastar i zemljišne knjige

Upis u katastar i zemljišne knjige nije zajednički proces s legalizacijom te je put do rješenja o izvedenom stanju drugačiji, zato te dvije stvari ne treba poistovjećivati jednu s drugim.

Za legalizaciju se radi geodetski snimak, ali se ne upisuje u katastar. No, nužan je za sve građevine koje nisu katastarski evidentirane ili nisu točno evidentirane. Za upis u katastar i zemljišne knjige treba napraviti geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje i promjenu podataka o zgradama.

Može se izraditi jedino ako je u katastru napravljena građevinska čestica te da je sastavni dio elaborata prethodno napravljena geodetska snimka. Građevina mora biti prethodno završena i mora se moći koristiti.Na temelju geodetskog elaborata i pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju se obavlja upis u katastar i zemljišne knjige.

geodetski elaboratDokumentacija se dostavlja po službenoj dužnosti nakon što katastar obavi svoju evidenciju (u dokumentaciju spada pravomoćno rješenje s prijavnim listom, kopija plana i rješenje o izvedenom stanju). Dostavlja zemljišno knjižnom odjelu zbog upisa u zemljišne knjige.

Nakon izdanog rješenja o izvedenom stanju, katastarski ured evidentira zgradu u katastarskom operatu te dostavlja nadležnom sudu zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisom za upis zgrade u zemljišnu knjigu. Prilikom upisa zgrade u zemljišnu knjigu, nadležni sud po službenoj dužnosti p posjedovnici zemljišne knjige zabilježuje da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

Be the first to comment

Leave a Reply