Upis kuće u zemljišne knjige

upis kuće u zemljišne knjige

Nakon što izgradite kuću i dobite uporabnu dozvolu, kuću morate također prijaviti i u katastar i zemljišne knjige.

Kuću ćete prijaviti u katastru na vašem području. Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave

Nakon što se evidentirali kuću u katastru, nadležnom se sudu dostavlja obavijest da je za evidentiranje kuće u katastru uz to priložena i uporabna dozvola i navode se bitni podaci o toj uporabnoj dozvoli (tijelo graditeljstva koje je izdalo dozvolu, klasu, datum izdavanja i urudžbeni broj uporabne dozvole). Tada slijedi upis kuće u zemljižne knjige.

Upis kuće u zemljišne knjige se vrši službenom dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige u koju se stavlja zabilježba da je za evidentiranje kuće u katastru priložena i uporabna dozvola. Navodi se tijelo graditeljstva koje je izdalo dozvolu. navodi se klasa, datum izdavanja i urudžbeni broj te uporabne dozvole.

Upis kuće na temelju parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, pregledanih i potvrđenih prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), katastarski ured može izvršiti i prije ishođenja uporabne dozvole/rješenja o izvedenom stanju.

Naknadna dostava uporabne dozvole nadležnog tijela u ovome slučaju neće biti predmet promjene podataka o zgradama u katastru.

Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da uporabna dozvola nije priložena.