Ukida se zakon gradnje u Istri

Zkidanje zakona gradnje u Istri

Ukida se zakon gradnje u Istri, zakon gradnje stambeno gospodarske građevine na poljoprivrednom zemljištu. U novom prostornom planu Istarske Županije se predlaže dase na poljoprivrednom zemljištu više neće moći graditi kao do sada (stambeno gospodarske građevine na vlastite potrebe za turizam na seoskim gospodarstvima). Novi nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna je još u pripremi.

Do sada se moglo graditi po ovim kriterijima: moglo se graditi na površinama većim od 20.000 m², a namjena zemljišta je trebala biti pod obradiva tla, mogle su se graditi seoske stambene građevine (Štancije ili agroturizmi). Mnogi smatraju da je velika šteta za Istru (koja je baš poznata po seoskim gospodarstvima) da baš ona umjesto da se takva mogućnost poboljša, ona se potpuno ukida.

Primjer općine Bale koja je išla korak dalje i u naprijed je izradila studiju valorizacije ruralnog krajolika. Postojeće poljoprivredne površine nesumnjivo su veliki privredni potencijal i generator prosperiteta općine, to je zaključak studije. Bitno je naglasiti kako se sve aktivnosti moraju planirati tako da se uvažavajući prirodni ambijent valorizira isto kao i tradicija i kultura.

Bitne činjenice: “…aktiviranje što većeg broja agrarno-proizvodnih i agroturističkih punktova u zaleđu (Štancija, kao samostalnih stambeno-agroturističko gospodarskih kompleksa), uz cjelovitu valorizaciju kultiviranog krajobraza i posebnosti kulturne baštine.”

Ovom studijom određeni su uvjeti, koji su usklađeni s uvjetima PPO-a (namjena, broj etaža, visina, uvjeti oblikovanja građevine), po kojima se mogu graditi Štancije (stambeni agroturističko-poljoprivredni kompleksi). One bi trebale očuvati jedinstvene karakteristike ruralne stambeno-gospodarske građevine, a posebice integritet i cjelovitost osnovne građevine. Kako bi se sadržajno i vizualno obogatila sredina i bolje unaprijedila njezina fizionomija, krajolik i otvoren prostor treba urediti zeleni površinama.

Bilo bi poželjno, od strane mnogih građana Istarske županije, da taj zakon nikada ne ugleda svijetlo dana. Dapače, bilo bi dobro unaprijediti postojeći zakon kako bi se postigle sve gore navedene pretpostavke i kako bi Istra zasjala u punom sjaju