Odbijanje zahtjeva za izdavanjem uporabne dozvole

radnje prije početka gradnje

Na zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole može, naravno, biti odgovoreno i negativno.

U kojim slučajevima će ona biti odbijena?

Građevina je izgrađena, no bez građevne/lokacijske dozvole? Uporabnu dozvolu je u tom slučaju također nemoguće dobiti.

Tijekom gradnje su napravljene određene izmjene i/li dopune na građevini, no za njih nije ishođena izmjena, odnosno dopuna građevne dozvole. U tom slučaju potrebno je ishoditi novu lokacijsku dozvolu jer će, bez nje, biti nemoguće tražiti (i) uporabnu dozvolu.

Ako se na građevini ne uklone nedostaci koji imaju utjecaja na bitne zahtjeve za nju, neće se moći dobiti uporabna dozvola. Neće ju biti moguće izdati ni u slučaju ako je donesen zaključak koji dopušta obnovu postupka za izdavanje građevne dozvole.

Ukoliko je građevina u postupku građevne inspekcije, tada će također biti odbijen zahtjev za uporabnom dozvolom.

Kada su u pitanju višestambene građevine te građevine sa poslovnom i javnom namjenom, uporabna dozvola neće se moći izdati ukoliko nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno ako do njih ne mogu doći osobe u invalidskim kolicima.

Ukoliko vaša izgrađena građevina posjeduje određene nedostatke za koje je tehničkim pregledom ustanovljeno da se trebaju ukloniti, no oni ipak ne utječu na bitne zahtjeve izdane za građevinu, zahtjev za uporabnom dozvolom bit će odobren, zajedno sa rokovima u kojem će se ti nedostaci morati ukloniti.

No što kada je potrebno izdati uporabnu dozvolu samo za dio građevine? Na zahtjev investitora moguće ju je izdati za određeni dio, no prije dovršetka gradnje cijele građevine i to u sljedećim slučajevima:

  • zahtjev za uporabnom dozvolom dijela građevine je potreban zbog nastavka i dovršenja gradnje
  • dio građevine moguće je privesti njegovoj namjeni i prije dovršenja cijele građevine

Kada je moguće građevinu upisati u zemljišne knjige i na koji način?

Izgrađena građevina bit će, od strane nadležnog suda, upisana u zemljišne knjige ukoliko ista posjeduje uporabnu dozvolu. Ukoliko ju izgrađena građevina ne posjeduje, no ima građevnu/lokacijsku dozvolu, bit će upisana u zemljišne knjige ali će, po službenoj dužnosti, u posjedovnici iste biti notirano kako nije priložena uporabna dozvola te će nadležni sud građevnoj inspekciji dostaviti rješenje o upisu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply