Tko je stvaran korisnik geodetskog projekta?

stvarni korisnik geodetskog projekta

Osoba koja je upisana u katastarskoj evidenciji ili osoba koju je ovlaštena osoba za izradu geodetskog projekta u postupku izrade geodetskog projekta potvrdila da koristi katastarski ured, koji je susjedan katastarskoj čestici koja je predmetom obuhvaća u prostoru, ta osoba je stvaran korisnik geodetskog projekta. Izvješće o međama obavezan je dio tog geodetskog projekta čiji je stvaran korisnik gore navedena.

Korisnik ima pravo ne potpisati izvješće, u tom slučaju će ovlaštena osoba to spomenuti u izvješću. No, ako je stvarni korisnik pozvan, a nije se odazvao na obilježavanje međa (to također vrijedi u slučaju kada je stvaran korisnik nedostupan ili se ne može utvrditi tko je stvaran korisnik geodetskog projekta), tada se izvješće o međama potpisuje od strane ovlaštenog inženjera geodezije te investitora.

Kada stvaran korisnik ne potpiše izvješće, a korisnik je susjednih katastarskih čestica i nije priložio dokaze o pozivanju na obilježavanje međa (i/ili drugih granica katastarske čestice), to nije razlog za donošenje zaključka u okviru postupka pregleda i potvrđivanja geodetskog projekta.

Postoji pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu, a pravilnik je izdala državna geodetska uprava. Izrađena su dva različita radna primjerka geodetskog projekta koji se odnosi na dvije različite simulirane situacije, a to sve u svrhu uvida u sadržaj i sastavne dijelove geodetskog projekta koji su definirani pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu.

Održana su savjetovanja na kojima su izložena pojašnjenja vezana uz sadržaj, oblik i sastavne dijelove geodetskog projekta, radnje koje se obavljaju po pitanju njegove izrade i radnje koje se provode za vrijeme pregledavanja i potvrđivanja. a to sve u suradnji s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije.

 

Be the first to comment

Leave a Reply