Građevna dozvola

Tko izdaje građevnu dozvolu?

Kada je pred vama zadatak ishođenja građevne dozvole, adresa na koju se potrebno zaputiti jest ona ureda Grada Zagreba koji je nadležan za poslove graditeljstva na čijem se području planira izgraditi građevina; kraće rečeno, građevnu dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji.

U određenim slučajevima Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja može propisati drugačije; energetske građevine, industrijske građevine, vodne građevine, građevine za postupanje s otpadom, građevine za posebne namjene  te građevine prometa i veza su one za koje spomenuto Ministarstvo izdaje građevne dozvole.

U određenim slučajevima nadležnost za izdavanje građevne dozvole Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja može prenijeti na Županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba koji je nadležan za poslove graditeljstva.

Građevine se mogu graditi na prostoru dvije ili više županija te u tom slučaju građevnu dozvolu za njih izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstva, no investitor je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje građevne dozvole, sa kojim trebaju biti suglasni županijski uredi ostalih županija ili Grad Zagreb, na čijem se području planira izgraditi građevina.

Be the first to comment

Leave a Reply