Završno izvješće nadzornog inženjera

Završno izvješće nadzornog inženjera

Završno izvješće nadzornog inženjera mora sadržavati ove elemente: – Broj građevinske dozvole, datum izdavanja i naziv građevine – Podatke o imenovanju nadzornog inženjera – Izjavu o usklađenosti građenja s projektima, dozvolom i zakonom o gradnji – Izjavu o usklađenosti iskolčenja koje je obavio ovlašteni inženjer geodezije – Očitovanje o eventualnim [PROČITAJ VIŠE]