Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata 2017. je donjela vlada Republike Hrvatske, a sabor je taj zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ratificirao. Prijašnji zakon o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine je vlada Republike Hrvatske prihvatila te je napravila nacrt izmjena i dopuna [PROČITAJ VIŠE]