Nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.

Nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.

Nadogradnaj kuće izgrađene prije 1968. godine, odnosno prije 15. veljače iste godine, gradi se na isti način kao i nadogradnaj uobićajenih objekata ali pod posebnim uvijetima koji su već određeni za kuće starije od 1968. Zračne snimke iz tog vremena su osnova za legalizaciju, ali snimke nekih područja ili objekata danas [PROČITAJ VIŠE]

Legalizacija kuće

Legalizacija kuća

Napisan je novi zakon o izmjenama i dopunama Zakona vezanim za postupanje s nezakonito izgrađenima objektima (objavljen u Narodnim novinama broj 65 / 17) nastupa na snagu osmog dana od dana te objave. Novi rok za podnošenje zakona je određen – do 30. lipnja 2018. godine se mogu podnositi zahtjevi. [PROČITAJ VIŠE]

vvoditelj manje složenih radova

Voditelj manje složenih radova

Voditelj manje složenih radova- tko su oni? I. Imenovanje voditelja radova kao odgovornu osobu za manje složene radove Poslovi voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe mogu obavljati ovlašteni voditelji radova/ gradnje koji su upisani u imenik ovlaštenih voditelja radova/gradnje i osobe koje su završile srednju školu za tehničara odgovarajuće [PROČITAJ VIŠE]

nelegalna gradnja

Nelegalna gradnja – nove kazne

Nelegalna gradnja je kažnjiva novčano, a investitori i izvođači koji će graditi bez građevinske dozvole od sada će tu kaznu plaćati i do 180 000 kn. Kaznu će također morat paltiti i službenici koja će iznositi oko 3000 kn, ali samo ako će raditi protiv propisa. Zatvorske kazne su prebačene [PROČITAJ VIŠE]

Zkidanje zakona gradnje u Istri

Ukida se zakon gradnje u Istri

Ukida se zakon gradnje u Istri, zakon gradnje stambeno gospodarske građevine na poljoprivrednom zemljištu. U novom prostornom planu Istarske Županije se predlaže dase na poljoprivrednom zemljištu više neće moći graditi kao do sada (stambeno gospodarske građevine na vlastite potrebe za turizam na seoskim gospodarstvima). Novi nacrt konačnog prijedloga izmjena i [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Provedba Geodetskog projekta u katastru

U pravilniku od Geodetskom projektu piše da su sastavni dijelovi prijavni listovi te kopije katastarskog plana za katastar i zemljišnu knjigu. provedba geodetskog projekta, po fazama se aktiviraju prijavni listovi i pokreću postupci evidentiranja građevine u katastru i to na zahtjev stranke/po službenoj dužnosti. Kada se građevinski objekt formira na [PROČITAJ VIŠE]

Država legalizira nelegalnu gradnju

Rješenje o izvedenom stanju- kako do njega?

Nakon što su zadovoljeni svi uvjeti određeni zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Ured državne ili gradske uprave izdaje rješenje o izvedenom stanju. Rješenje o izvedenom stanju se može izdati kada: su uz zahtjev priloženi i svi potrebni dokumenti je očevidom na terenu utvrđeno da je arhitektonska snimka (snimka [PROČITAJ VIŠE]

izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta

Skup međusobno usklađenih projekata kojima se dodjeljuje tehničko rješenje građevine i kojim se dokazuje kako su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu i ostali propisani i traženi uvjeti i zahtjevi svodi se pod jedan nazivnik – glavni projekt. Glavni projekt sadrži: građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, ovisno o vrsti građevine. [PROČITAJ VIŠE]

Izmjene i dopune Zakona o gradnji

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI

16. veljače ove godine prihvaćene su izmjene i dopune Zakona o gradnji, prema prijedlogu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojima se pojednostavljuje sustav izdavanja akata, kao i građenje, čime se automatski povećavaju isplativosti investicija, što bi, nadaju se nadležna tijela, potaknulo građevinsku aktivnost u RH. Što se energetske učinkovitosti tiče, [PROČITAJ VIŠE]

Lakše izdavanje dozvola Zakonom o gradnji

Lakše izdavanje dozvola za građenje Zakonom o gradnji

Izmjene Zakona o gradnji kojima bi se trebao omogućiti pravodobni početak gradnje većeg broja kapitalnih građevina, što je povezano sa ugovorima sklopljenima od strane države kojima će se istoj omogućiti ispunjenje obaveza koje su preuzete sa tim ugovorima, puštene su u saborsku proceduru. Predloženim izmjenama pokušat će se poboljšati učinkovitost [PROČITAJ VIŠE]