cijena tehničkog pregleda zgrade

Cijena tehničkog pregleda zgrade

Prije nego što se definira cijena tehničkog pregleda zgrade, potrebno je definirati neke druge pojmove. Svrha usluge je izrada prostornih planova na kojima se vidi: svrhovita organizacija, mjera i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba i općina i gradova, korištenje i namjena prostora i izrada stručnih podloga [PROČITAJ VIŠE]