Upis prava vlasništva

Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nad nekom nekretninom ne stječe se automatski, nego je potreban upis prava vlasništva odnosno upisom u zemljišne knjige i to temeljem ugovora o kupoprodaji i tabularne izjave se postaje vlasnikom tj. steče se pravo vlasništva. Tabularna izjava može biti sastavni dio ugovora ili može biti dana posebno Prema [PROČITAJ VIŠE]