gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

Za što je sve potrebna građevinska dozvola?

Ukoliko se upuštate u gradnju ili radove na već postojećoj građevini, za određene građevinske zahvate trebat ćete dokument kojim su obuhvaćeni standardi materijala, sigurnosti, gradnje i stanovanja odnosno, bit će potrebna građevinska dozvola. Ukoliko krenete sa gradnjom bez posjedovanja građevinske dozvole, neke od posljedica su uručenje naloga za uklanjanje konstrukcije ili [PROČITAJ VIŠE]