sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta ovisi o više faktora. Investitor započinje izradu glavnog projekta nakon što pribavi lokacijske informacije i posebne uvjete za izradu glavnog projekta. Ovlašteni arhitekt obavlja poslove projektiranja, odnosno ovlašteni inženjer, ovisno o tome kakva se građevina projektira. Građevine se s obzirom na zahtjevnost gradnje razvrstavaju u tri kategorije, [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta je detaljno opisan u pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji. Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt odnose se i na: 1. projekt dijela građevine 2. tipski projekt 3.  projekt uklanjanja 4. odgovarajući projekt pojedine struke [PROČITAJ VIŠE]