Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu – koordinator I i koordinator II – izvođenje radova Svaki investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu. Imenuje se minimalno jednog koordinatora, a više od jednog se imenuje ako se na gradilištu radovi izvode s dva ili više izvođača. Imenovanje koordinatora zaštite na radu mora biti [PROČITAJ VIŠE]