Geodetski projekt

Geodetski projekt je glavni dio projekta za ishodovanje građevinske dozvole. Njime se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Izrađuje se u dva dijela,  sukladno fazama  projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova:   – geodetski projekt I. dio Naslovna stranica geodetskog projekta. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih [PROČITAJ VIŠE]