sadržaj glavnog projekta

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana pravomoćnosti. Nakon roka, dozvola je nevažeća te se treba poduzeti sljedeće. Treba se podnjeti zahtjev za davanje koncesije, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju. Također je potreban prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništu Republike Hrvatske. Treba [PROČITAJ VIŠE]