Primjer građevinske knjige

Troškovi i količina izvedenih radova dokazuju se građevinskom knjigom. Troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevinske knjige. Što je građevna knjiga? Izvođač mora voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi, a želi ih naplatiti naručitelju. Čak i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ na ruke” [PROČITAJ VIŠE]