prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Početak građenja svojeg objekta morate prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje i to u roku od osam dana prije nego što počnete graditi. Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji također spada u ovu prijavu. U prijavi morate navesti klasu, datum izdavanaj građevinske dozvole, urudžbeni broj i oznaku glavnog projekta (za [PROČITAJ VIŠE]

prijava početka građenja

Prijava početka građenja

Prijava početka građenja neophodan je postupak prije nego što počnete graditi, nadograđivati lili ako nastavljate svoje radove. Investitor je ta osoba koja treba upravnom odjelu u roku od osam dana prije početka gradnje (ili nastavka gradnje) pisano prijaviti početak gradnje. Za prijavu vam je potreban obraza koji možete pronaći na [PROČITAJ VIŠE]