Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama

Do legalne zgrade rješenjem o izvedenom stanju

Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju – legalizacijom zgrade – propisan je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te se donosi za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada koje se nalaze na jednoj ili više katastarskih čestica. Nakon što se pravovremeno preda zahtjev za rješenjem o izvedenom stanju, potrebno [PROČITAJ VIŠE]