legalizacija objekta

Papiri koji su potrebni za legalizaciju objekta

Odbijanje zahtjeva Ako ste popustili rok za prijavu za legalizaciju, tj ako ste prekasno predali, vaš zahtjev će vrlo vjerojatno biti odbijen. Također, ako su vaš zahtjev odbili s obrazloženjem da objekt ne može biti legaliziran, nemate izgleda za ponovnu prijavu. Promjena prostornog plana Legalizira se ona zgrada koja je [PROČITAJ VIŠE]

Odbijanje zahtjeva uporabne dozvole?

Ponekad može doći do problema ili nedostataka dokumentacije te se događa odbijanje zahtjeva uporabne dozvole. ODBIJANJE ZAHTJEVA UPORABNE DOZVOLE SE DOGAĐA U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA: izgrađena građevina bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole ukoliko su učinjene izmjene i dopune na građevini za koju nije ishođena izmjena ili dopuna građevne dozvole. Investitor [PROČITAJ VIŠE]