sadržaj glavnog projekta

Pravilnik o jednostavnim građevinama

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je proširilo popis građevina koje se mogu graditi bez dozvole te je sukladno tome na snagu stupio novi pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima. Jednostavne građevine tj radovi su oni koji se mogu izvoditi bez akta kojim se [PROČITAJ VIŠE]

legalizacija objekta

Papiri koji su potrebni za legalizaciju objekta

Odbijanje zahtjeva Ako ste popustili rok za prijavu za legalizaciju, tj ako ste prekasno predali, vaš zahtjev će vrlo vjerojatno biti odbijen. Također, ako su vaš zahtjev odbili s obrazloženjem da objekt ne može biti legaliziran, nemate izgleda za ponovnu prijavu. Promjena prostornog plana Legalizira se ona zgrada koja je [PROČITAJ VIŠE]

Izmjene i dopune Zakona o gradnji

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI

16. veljače ove godine prihvaćene su izmjene i dopune Zakona o gradnji, prema prijedlogu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojima se pojednostavljuje sustav izdavanja akata, kao i građenje, čime se automatski povećavaju isplativosti investicija, što bi, nadaju se nadležna tijela, potaknulo građevinsku aktivnost u RH. Što se energetske učinkovitosti tiče, [PROČITAJ VIŠE]

energetski certifikat

CIJENA USLUGE ENERGETSKOG PREGLEDA I CERTIFICIRANJA ZGRADA

Energetski pregled je postupak kojim se analiziraju postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odlukom od 12. svibnja 2010. godine odredilo je maksimalne cijene energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata. Praksa  provedbe energetskih pregleda i certificiranja zgrada u posljednje [PROČITAJ VIŠE]

Rješenje o izvedenom stanju

Kako do Rješenja o izvedenom stanju?

Ured državne/gradske uprave, nakon što je utvrđeno kako su zadovoljeni svi uvjeti koji su predviđeni prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaje Rješenje o izvedenom stanju. Rješenje se izdaje nakon što se utvrdi kako je uz zahtjev priložena i sva potrebna dokumentacija. Uz papirologiju, važno je da snimka [PROČITAJ VIŠE]