objekti za koje je potrebna građevinska dozvola

Objekti za koje je potrebna građevinska dozvola

Objekti za koje je potrebna građevinska dozvola su oni koje gradite od temelja, koje proširujete ili ako nadograđujete ili obnavljate postojeći objekt. Za te neke trebat će vam građevinska dozvola, a za neke ako vam nije potrebna građevinska dozvola bit će potrebni neki drugi dokumenti (lokacijska dozvola i slično). Građevinska [PROČITAJ VIŠE]

izdavanje uporabne dozvole

Postupak izdavanja građevinske dozvole

Postupak izdavanja građevinske dozvole se primarno sastoji od podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Ali prije i zahtjeva za izdavanej građevinske dozvole potrebno je izraditi projekt ovlaštenih projektanata/ inženjera. Nakon što se dobije građevinska dozvola te se plate komunalni i vodni doprinosi, može se pristupitit gradnji/rekonstrukciji građevine. Postupak izdavanja građevinske [PROČITAJ VIŠE]

rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

Rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

Rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968. godine ne provodi se puno drugačije od nadogradnje iste te kuće. Dakle potrebno je dokazati da je kuća doista građena prije 1968. godine, a taj postupak je opisan u prijašnjem tekstu, nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.  Također vam je potrebna i lokacijska dozvola, odnosno građevinska [PROČITAJ VIŠE]

građevinska dozvola za nadogradnju

Građevinska dozvola za nadogradnju

Građevinska dozvola za nadogradnju je svakako potrebna, a potrebna je i za rekonstrukciju i za nadogradnju postojeće stambene zgrade. Uzmimo za primjer da želite nadograditi jedan kat na svojoj postojećoj legalnoj kući: Za nadogradnju postojeće stambene zgrade potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade, kao što [PROČITAJ VIŠE]

radnje prije početka gradnje

Odbijanje zahtjeva za izdavanjem uporabne dozvole

Na zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole može, naravno, biti odgovoreno i negativno. U kojim slučajevima će ona biti odbijena? Građevina je izgrađena, no bez građevne/lokacijske dozvole? Uporabnu dozvolu je u tom slučaju također nemoguće dobiti. Tijekom gradnje su napravljene određene izmjene i/li dopune na građevini, no za njih nije ishođena [PROČITAJ VIŠE]

zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Investitor podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Za one zahtjeve za koje nije potrebno izdati lokacijsku dozvolu, kako bi se ishodila građevinska dozvola potrebno je priložiti: glavni projekt u 3 primjerka izjavu kako je glavni projekt izrađen sukladno prostornom planu i ostalim propisima kojih se treba držati; izjavu daje projektant [PROČITAJ VIŠE]

legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

Lokacijska dozvola

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji te propisa koji su donijeti na temelju tog zakona, u skladu sa dokumentima prostornog uređenja, izdaje se upravni akt poznat kao lokacijska dozvola. Lokacijsku dozvolu može izdati nadležno upravno tijelo: Županije – ukoliko se zahvat planira na području prostora županije i nalazi se [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana pravomoćnosti. Nakon roka, dozvola je nevažeća te se treba poduzeti sljedeće. Treba se podnjeti zahtjev za davanje koncesije, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju. Također je potreban prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništu Republike Hrvatske. Treba [PROČITAJ VIŠE]

Lokacijska dozvola

Lokacijska informacija Kako bi dobili informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu morate predati zahtjev nadležnom uredu za izdavanje lokacijske informacije. U roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva nadležni ured je dužan izdati lokacijsku informaciju. Uz zahtjev mora se [PROČITAJ VIŠE]