označavanje gradilišta

Označavanje gradilišta

U pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se vrši označavanje gradilišta, svako gradilište na kojem se gradi nova građevina, uklanja se postojeća ili se rekonstruira građevina, mora biti označeno pločom koja označava gradilište. Označavanje gradilišta mora se napraviti pločom pravokutnog oblika (dimenzije najmanje 420 x 594 mm, A4 format) [PROČITAJ VIŠE]

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu – koordinator I i koordinator II – izvođenje radova Svaki investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu. Imenuje se minimalno jednog koordinatora, a više od jednog se imenuje ako se na gradilištu radovi izvode s dva ili više izvođača. Imenovanje koordinatora zaštite na radu mora biti [PROČITAJ VIŠE]

Građevinski dnevnik

Izvođač mora za vrijeme gradnje voditi dnevnik gradnje iliti građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik ili dnevnik gradnje se  vodi u obliku uvezane knjige, original i kopija s dvostruko obilježenim stranicama tako da se kopija može trgati iz knjige. Građevinski dnevnik osobno vodi rukovoditelj radova ili ona osoba koju rukovoditelj radova odredi [PROČITAJ VIŠE]