uređenje apartmana za iznajmljivanje

Uređenje apartmana za iznajmljivanje

Postoje određeni uvjeti za uređenje apartmana za iznajmljivanje koji moraju biti ispunjeni kako bi iznajmljivanje moglo biti moguće. Sljedeće navedeno u tekstu su minimalni uvjeti za uređenje apartmana za iznajmljivanje. Sigurnost gostiju: Objekt mora biti siguran i funkcionalan, odnosno mora služiti svrsi, a okoliš i vanjski izgled moraju biti uređeni. [PROČITAJ VIŠE]